Zelfreflektie College B&W t.a.v. CadL mei 2012

Zelfreflectie Culemborg aan de Lek is de titel van het 'slotdocument' van het college over de gang van zaken van de afgleopen 4 jaar rond de Planvorming Culemborg aan de Lek. Het lijkt er op dat t plan van tafel is, maar alle ontwikkelingen rond de jachthaven zijn interessant om te blijven volgen. Oude plannen kunnen zo weer nieuw leven ingeblazen worden.