Wordt Sprokkelenburg het nieuwe Culemborg aan de Lek?

Het begint er steeds meer op te lijken, dat B&W niets hebben geleerd van hun knullige aanpak van het recent gesneuvelde project Culemborg aan de Lek.
Immers, de gemeenteraad wordt binnenkort maar weer eens om honderdduizend euro gevraagd voor een nieuw mank paradepaard: deze keer met de naam “Sprokkelenburg”!
En weer deugen de door B&W gebruikte argumenten niet:
Gelooft U namelijk, dat veel Culemborgers de stad zullen gaan verlaten, indien er op Sprokkelenburg niet met spoed huizen in de duurste (7 ton tot 1 miljoen) klasse worden gebouwd?
En gelooft U, dat door het bouwen van dit type woningen op deze plek een betere samenhang tussen de verschillende wijken in Culemborg ontstaat en dat het stadspark de Plantage beter bezocht gaat worden?
Zelfs de Volencampen met z’n unieke vier dreven kan nu met precies dezelfde argumentatie tot gemeentelijke bouwput worden gepromoveerd!
De eerste voortekenen van een dergelijk scenario zijn zelfs al recent uitvoerig in de Culemborgse Courant van 19 september j.l. beschreven in een artikel getiteld “Graslandgebied Volencampen vogelvrij”.
Waardevol Culemborg heeft derhalve besloten om zich ook tegen dit soort verkwanselen van ons eeuwenoude kostbare tafelzilver te gaan verzetten.
Inderdaad is de gemeente Culemborg momenteel nogal “kort bij kas” door haar haperende project “Parijsch-Zuid”, maar dat zou juist een reden te meer moeten zijn om vooral daar een extra bouwinspanning te leveren om het financiële gat zo spoedig mogelijk te dichten.
In een vergelijkbare situatie geven B&W in Geldermalsen daarom juist vol gas om ruim duizend woningen te bouwen.
Hoe langer onze gemeente nu treuzelt, des te groter zal onze achterstand worden en des te dieper onze financiële put.
Maar door van deze problemen weg te lopen en gauw ergens anders aan nieuwe bouwactiviteiten te beginnen in de hoop fluks een snelle grijpstuiver te verdienen, is daarentegen bijzonder kortzichtig, temeer daar het ook nog om ons bijzondere cultureel en maatschappelijk erfgoed gaat.

Waardevol Culemborg