Wildkap bij 'de afgraving' op goede vrijdag

 Geacht College van B&W, geachte raadsleden,

Afgelopen vrijdag, goede vrijdag is er met grof materieel bij "de afgraving" (van Sanderse) een groot gebied aan bomen en struiken met de grond gelijk gemaakt.
(wellicht ten overvloedde: "de afgraving" ligt aan de dode arm van de Lek in de Redichemse waard aan het einde van de Achterweg tussen Culemborg en Beusichem)

Gelukkig is de zaak stilgelegd door de milieupolitie en de provincie Gelderland, die op goede vrijdag paraat stonden en vanuit Nijmegen zijn uitgerukt. Om kwart voor twee werd het stil.

Hierbij een aantal foto's van, tijdens en na de slachting waarbij zonder melding vooraf volgens de Boswet, in het broedseizoen (overtreding Flora en Faunawet) en zonder veiligheidsmaatregelen door de Firma de Witte in Montfoort in de Redichemse waard die waarschijnlijk op een cultuurhistorische belangwekkende oude terp plaatsvond.

Graag uw (re)actie,

Met vriendelijke groeten
de Werkgroep Bewoners aan de Lek