Waardevol Culemborg opgericht

PERSBERICHT
Vier Culemborgse organisaties, te weten: Stichting Culemborg Stadsgezicht, Stichting Redichem-De Geeren, Genootschap A.W.K.Voet van Oudheusden en Platform Bewoners aan de Lek, zijn een samenwerkingsverband aangegaan om het ambitieuze plan ‘Culemborg aan de Lek’ kritisch te volgen. De vier organisaties treden naar buiten onder de gezamenlijke naam: Waardevol Culemborg.
Voor vragen, informatie, interviews, reacties, hoor en wederhoor kunt u contact opnemen met onze woordvoerder:

Jos Sturkenboom
Honddijk 1
4101 NP Culemborg
E jam.sturkenboom@ziggo.nl

Waardevol Culemborg zet zich in voor het behoud van onze uiterwaarden, kleinschalige rivierrecreatie inclusief de jachthaven, onze cultuurhistorie, het historisch stadsgezicht, publieke toegankelijkheid van alle landgoederen en kleinschalig (wandel- en fiets)toerisme.
Waardevol Culemborg wil op positieve wijze meedenken over het complexe plan Culemborg aan de Lek dat grote gevolgen zal hebben voor de cultuur, natuur, veiligheid, verkeer en recreatie in en rond onze stad.