VVD draait als windvaan als t gaat over de jachthaven.

 Bewoners aan de Lek blijft alert als t gaat om de verkoop aan een commerciële partij want op t wensenlijstje van de gemeente Culemborg staat nog steeds de uitbreiding van de haven en dat kan eigenlijk alleen maar richting de ons zo geliefde Lazaruswaard….


Tijdens de Raadsbijeenkomst van 7 februari j.l. over de toekomst van onze jachthaven bleek dat de fractievoorzitter van de VVD, de heer Bakker, een aantal standpunten van zijn partij over dit onderwerp totaal was vergeten. Zijn uitspraak, dat de VVD altijd al vóór de verkoop van de haven was, is aantoonbaar onjuist. Immers, in 2008 was het standpunt van de VVD dat "het bestaande tekort op de exploitatie niet moest leiden tot verkoop, maar wel naar een andere vorm van beheer. Wellicht kon de watersportvereniging iets doen?" Nagenoeg alle politieke partijen ondersteunden deze mening en aldus besloten zij. Echter, in 2011 bleek de VVD wethouder Van Oorschot zich niets van dit besluit te hebben aangetrokken en verklaarde hij totaal onverwacht en trots, dat hij de haven met alles er op en er aan op een haar na had verkocht aan een geïnteresseerde: de recreatieclub Uiterwaarde. Hij kon dit weten, want hij zat zelf namens de gemeente Culemborg in hun algemeen bestuur. Deze mededeling leidde tot verwarring en tot een mislukte poging tot een "eerlijker" verkoop. Het kan niet anders, dan dat deze opvallende draai in het oorspronkelijke standpunt van de VVD, een wanhopige daad is om hun ontspoorde wethouder alsnog enige rugdekking te geven. De nu dreigende verkoop aan een commerciële partij staat garant voor nóg een aanvaring met een bestaand VVD standpunt, en wel de beperkte verhoging van de liggelden: Het was de VVD, die in 2006 tégen een voorgestelde verhoging van het liggeld met 5% was, omdat “er in de haven veel bootjes van mensen liggen die lang moeten sparen om een en ander te betalen”. Diezelfde vele bootjes liggen nog steeds in onze haven en de burgers van Culemborg zijn er intussen niet erg veel rijker op geworden, integendeel. Het is daarom des te schrijnender dat de VVD nú niets wil weten van de dreigende omvangrijke verhogingen van het liggeld bij verkoop aan een commerciële koper, die daarmee zijn aankoop op de kortst mogelijke termijn winstgevend zal maken. Het gegarandeerde aanbod van de watersportvereniging "De Helling" om extra liggeld verhogingen op basis van puur winstbejag na te laten, komt dus het oorspronkelijke VVD standpunt nog steeds volledig tegemoet. Met al haar eigen standpunten vervuld, waarom aarzelt de VVD-fractie eigenlijk nog?
C.W. Raven
Voor meer info zie ook:
www.cu-culemborg.nl