VRAGEN RAADSVERGADERING 3 FEBRUARI

 Naar aanleiding van de Raadsvergadering van 3 februari zijn er nog wat vragen blijven “hangen”:

 

Vraag:

Het is de bedoeling dat na het zand afgraven in de uiterwaarden “nieuwe” (EHS) natuur ontstaat met als kenmerkende soorten steenuilen en kamsalamanders.

Zijn die er nu nog niet?

 

Antwoord: Volgens de publicatie Hoofdgroenstructuur van de gemeente Culemborg zaten er in 2009 zowel steenuilen als kamsalamanders in de uiterwaarden (zie bijlagen).

Het is niet ondenkbaar, dat deze beschermde soorten na de ingrijpende, jarenlange vergravingen het bij ons voor gezien houden.

 


Vraag:

Ik wist niet, dat de bestaande jachthaven voor een belangrijk deel gedempt zou worden.

Als ik naar de plaatjes in de Nieuwsbrieven van de gemeente kijk, zie ik daar niets van.

Hoe zit dat?

 

Antwoord:

Die plaatjes zijn “enigszins” misleidend. Een vergelijking van de plattegronden in het project Culemborg aan de Lek met de huidige situatie geeft al stof tot nadenken.

Uitspraken van de projectleider Hr. Booms in 2008 nemen alle twijfel weg (zie bijlage).

Vanaf de Veerweg gezien komen de hoge gebouwen op het havenschiereiland dus heel erg dichtbij.

Vanaf de overkant gezien wordt het hoogbouw havenfront in de breedte nog massaler.

Het blijft krankzinnig, dat een veilige beschutte thuishaven wordt opgeofferd voor passanten, die slechts enkele maanden per jaar ‘s avonds langs komen.

De eigen vloot moet dan maar in weer en wind, onbereikbaar bij hoogwater, midden in de Lek de snel stromende rivier met z’n boomstammen en takken trotseren.