Vervolg Culemborg aan de Lek

 Volgens de Raadstermijnagenda 2010 zal er begin juni een informatienotitie over “Culemborg aan de Lek” naar de Raad gaan.

In september/oktober zal bespreking in de Raad plaatsvinden.

Op 10 september wordt e.e.a. in de agendacommissie besproken.