Twee wandelaars onwel in Redichemse Waard

 

In Culemborg zijn afgelopen dinsdagavond 1 juni, twee mensen onwel geworden tijdens een wandeling in de uiterwaarden van de Redichemse Waard. De Culemborgse landschapsarchitect Thomas Jansen en zijn moeder moesten met ernstige ademhalingsklachten, brandend gevoel in de longen en tranende ogen worden opgenomen in het ziekenhuis. Na tests door RIVM werd vastgesteld dat zij het landbouwgif MCPA hadden ingeademd, dat die avond op illegale wijze door een door hen gesignaleerde man, - die inmiddels is aangehouden door de AIVD -  in het natuurgebied werd gespoten.

Het natuurgebied rond de afgraving in de Redichemse Waard is deels eigendom van Bert Sanderse en Domeinen.

 

 

Wat me als nieuwe inwoner van Culemborg steeds weer schokt aan bovenstaande incidenten is de minachting, waarmee sommige mensen een bijzonder natuurgebied als de Redichemse Waard exploiteren.

Deze keer is een landbouwer aangehouden en beboet voor het op illegale wijze vergiftigen van flora en fauna. In april van dit jaar was het eigenaar B. Sanderse die door de AIVD werd beboet wegens het in zijn opdracht illegaal laten rooien van bomen en struiken tijdens het broedseizoen. Eerder dat jaar werd een honderdjaard oude boomgaard illegaal gekapt in het natuurgebied van B. Sanderse. Op de landtong werd begin dit jaar ten behoeve van de maisteelt bijzondere flora en fauna vernietigd en definitief verwoest.
 

 

Hoe is het mogelijk dat in Culemborg anno 2010,  een onverantwoorde en nietsontziende elite nog steeds in staat blijkt te zijn om - zodra zij hun stiekeme kans schoon zien en alle regels aan hun laars lappen– waardevolle natuur te vertrappen en vermalen ten behoeve van eigen gewin?

Gelukkig hebben AIVD en politiek tot nu toe steeds actie ondernomen tegen de daders van deze milieudelicten, maar slechts nadat verontruste burgers hierover signalen hebben afgegeven. Helaas heeft de AIVD daardoor vaak te laat kunnen ingrijpen, zodat grote delen van de natuur in en rond de afgraving inmiddels toch definitief kapot zijn gemaakt.
 

Met deze brief hoop ik dan ook te bewerkstelligen dat wij in de toekomst verschoond mogen blijven van het onfatsoen en de onverantwoordelijkheid van mensen die lak en maling hebben aan een stuk natuur, dat ze helaas ofwel bezitten, dan wel voor een schijntje willen exploiteren.
 

We leven namelijk niet meer in de Middeleeuwen, maar in een tijd dat het beetje natuur dat ons nog rest moet worden gekoesterd en bewaakt en dit geldt ook voor recreanten die stelselmatig hun liederlijke troep achterlaten in het natuurgebied rond Lek en uiterwaarden.
 

 

Margriet Hunfeld