Steun voor tegenstanders Culemborgse Lekplannen!

Ambitieus plan bij voorbaat achterhaald, vindt actiecomite.

Culemborg, AD/UN 26 februari 2010
Tegenstanders van het plan Culemborg aan de Lek zien zich gesterkt door het rijksrapport Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn.
door Bram van Schaik

Het ambitieuze gemeentelijke plan ‘Culemborg aan de Lek’ is al achterhaald
voor het in behandeling wordt genomen. Dat althans is de overtuiging van
actiecomité Bewoners aan de Lek na het vergelijken van Culemborgse het plan
met de bevindingen in het rapport 'Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de
Rijn'. Daarin wordt overheden uitgelegd wat ze zoal met het riviergebied
kunnen doen.

Volgens de bewoners stroken de Culemborgse plannen in het geheel niet met de
aanbevelingen in de handreiking. Die is samengesteld in opdracht van de
provincies Gelderland en Utrecht en de ministeries van Verkeer en Waterstaat
- Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) en VROM. Een citaat uit de
handreiking: ‘Het ontstaan van nieuwe zandwinplassen langs de Lek moet
voorkomen worden en de schaal van de zandwinning is nu al zo groot geworden,
dat het storende elementen in het landschap zijn.’ Bij Culemborg wil
Ballast-Van Oord juist zowel de Lazaruswaard als de Redichemse Waard
afgraven. Een volgend citaat: ‘Elke stad heeft zijn eigen relatie met de
rivier en voorkomen moet worden dat elke nederzetting een Rijn- of
Lekboulevard ontwikkelt.’ Ook deze aanbeveling staat haaks op het
Culemborgse plan voor grootschalige woningbouw.

Alles draait om de opdracht de Lek en andere rivieren meer
verwerkingscapaciteit te bezorgen. Studies wijzen uit dat rivieren in de
toekomst meer water te verwerken krijgen. Dus moet er wat gebeuren en wel
binnen een aantal jaren. Het Rijk biedt gemeentes in het stroomgebied de
mogelijkheid tot een omwisselbesluit: lokale overheden krijgen zo de kans de
opdracht dusdanig uit te voeren dat ze ook eigen plannen kunnen realiseren.
Mits die waterstand maar laag genoeg is. Daar is geld voor beschikbaar. De
gemeente Culemborg ruikt zijn kans en wil de stad ‘naar de rivier brengen’
door onder meer de bouw van zo’n 400 woningen in het verwaarloosde
Veerweggebied, ten oosten van de spoorbrug. Verder moet de jachthaven worden
verplaatst en vergroot, komt er natuur bij en moet een stuk dijk verlegd.
Dat alles gaat worden betaald uit zandwinning. Culemborg heeft daarvoor al
een deal met ontzander Ballast-Van Oord.

De voorstellen en mogelijke consequenties zijn tweede helft 2008 in
sneltreinvaart samengesteld en in diverse sessies aan bevolking en later de
raad voorgelegd. Haast was geboden want begin 2009 zou het complete plan met
de Lek op het ministerie moeten liggen, werd steeds gezegd. Al snel bleek
dat niet alles even vlot verliep. Sindsdien, constateren de Bewoners aan de
Lek, is het ‘oorverdovend stil geweest. Nu ligt er de handreiking, waarin de
Culemborgse plannenmakerij opeens in een heel ander daglicht komt te staan.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Culemborg heeft het zo lang
geduurd omdat eerst met Waterschap Rivierenland moest worden onderzocht of
dijkverlegging technisch haalbaar is en het gewenste resultaat oplevert. Dat
blijkt het geval. De woordvoerster zegt dat onderdelen uit de Handreiking
Ruimtelijke kwaliteit zijn meegenomen in het definitieve plan. Welke
onderdelen is niet bekend. Het plan wordt binnenkort, een jaar later dan de
bedoeling was, aan programmadirectie aangeboden. Die komt dan binnen twee
maanden met een beoordeling van Culemborg aan de Lek.