Provincies tegen Cramers beleid voor baggerstort

Van onze verslaggeefster Anja Sligter op 12 februari '10, 09:07, bijgewerkt 12 februari 2010 09:12

ARNHEM - De provincies wijzen het baggerstortbeleid van minister Cramer (Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Water) faliekant af. De gedeputeerden van Milieu waren donderdag bijeen in Utrecht en hebben daar unaniem een motie van de provincie Overijssel onderschreven die stelt dat het storten van verontreinigd slib in schone plassen onaanvaardbaar is.
 

De provincies, die volgens Cramer in haar nieuwe beleid de regie moeten gaan voeren, vinden dat het storten van slib klasse B moet worden gestaakt, zolang de bewindslieden geen helderheid geven over de effecten op de volksgezondheid en het milieu, en niets is geregeld over aansprakelijkheid.
Met de nieuwe regels die Cramer in de Handreiking voor herinrichting diepe plassen heeft opgesteld en die binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld, zijn de bevoegdheden van lokale overheden nog steeds niet geregeld. Bovendien heeft de burger geen mogelijkheden voor inspraak.
De fracties van Overijssel vinden unaniem dat voor baggerstort weer een milieuvergunning nodig zou moeten zijn. Nu kunnen grondaannemers met een melding bagger storten.

Nederland heeft een groot overschot aan vervuild slib. Voorheen mocht dit slib alleen gestort worden in een speciaal depot, maar sinds 2007 mogen de klassen A en B zonder milieuvergunning worden gestort.

Ook in een tiental schone plassen wordt slib gestort, omdat dat goed zou zijn voor de biodiversiteit. Maar over die ‘nuttige toepassing’ bestaan grote twijfels. Vooral vanwege het lekken van giftige stoffen naar grond- en oppervlaktewater. Alleen al in Gelderland en Overijssel liggen zo’n duizend plassen, die zijn achtergelaten door zand- en grindbedrijven. Bewoners recreëren in en om dit, doorgaans kraakheldere, water.

De minister, die vorig jaar slibstort opschortte en een commissie onder leiding van dijkgraaf Lambert Verheijen instelde, legt met haar nieuwe beleid een groot deel van dat advies naast zich neer, zo luidt de kritiek. Onduidelijk blijft of de toegestane concentraties giftige stoffen de gezondheid van mens en dier niet schaden.
 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1348303.ece/Provincies_tegen