Oproep: vanavond allemaal naar t stadhuis #stopverkwanseling

Dit is een uiterst urgente oproep aan alle liefhebbers van de uiterwaarden in Culemborg om in grote getale vanavond aanwezig te zijn om uiterlijk half 8 in het oude Stadhuis op de Markt. Er wordt ingesproken door o.a. Stichting Redichem de Geeren die waakt over onze buitengebieden. En vanaf 20h vindt er een vergadering achter gesloten deuren plaats over dit onderwerp. We zijn Godbetert niet in China of Noord-Korea! 
 
 
De gemeente dreigt mee te werken aan de plannen van Sanderse; slipstort in de afgraving en het verder ontzanden waardoor de natuur- en cultuurhistorische waarden die momenteel als HOOG staan geregistreerd direct vervallen tot die van een industriele zandput. De erfpacht is nog voor 60 jaar in handen van onze gemeente en indertijd voor duur geld gekocht. Voor de rest zou er een haventje kunnen komen en gaat de poort definitief op slot voor de bevolking. Vaarwel zwemmen en recreeren.
Dit kan en mag niet gebeuren Culemborg. Komt allen en laat uw ongenoegen horen op social media. #stopverkwanseling en volg ook @waardevolclmbrg


Het Schelfhoutiaanse landschap; onze uiterwaarden.