Nieuws

Blijdschap over afblazen van dijkverlegging.

Afgelopen zaterdag 11 december stond bijgaand artikel in het AD van Bram van Schaik. Naast de blijdschap is er ook kritiek op de light-versie van CadL.

13-12-2010 | Redactie
Inspraakreactie dijkverbetering bij Culemborg en antwoord provincie Gelderland (juli – oktober 2010)

1. De titelpagina van de startnotitie geeft een exact uitzichtbeeld vanaf de unieke historische locatie op de dijk (nabij dijkpaal BF064), welke zal verdwijnen indien het project van de gemeente Culemborg onder de naam “Culemborg aan de Lek”...

14-10-2010 | Redactie
Vervolg Culemborg aan de Lek (2)

Informatienotitie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Culemborg aan de Lek
23 september 2010
...

24-09-2010 | Redactie

Pagina's