Hard Rapport VN over biodiversiteit.

 De biodiversiteit op aarde gaat dermate hard achteruit dat de gevolgen voor de mensheid ernstig zijn als er niet snel wat aan gedaan wordt. Dat schrijft secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een VN-rapport dat vorige week is verschenen (10 mei 2010).

Als we de komende jaren niet de juiste stappen nemen, zullen hele ecosystemen instabiel worden. Na zo’n ineenstorting zal het moeilijk zijn de schade te herstellen. De gevolgen treffen dan vooral de volgende generaties. Voorbeelden van voortdurende bedreigingen van de natuur zijn klimaatverandering, overbevissing en kap van bossen en bomen (zoals bijvoorbeeld lokaal in Culemborg is gebeurd rond en bij de afgraving in de Redichemse Waard).

Het VN-rapport benadrukt dat met de teloorgang van de biodiversiteit ook de welvaart en het welzijn zullen afnemen. Natuurbehoud is nodig om de opbrengst van landbouw en visserij te waarborgen en de aanvoer van schoon drinkwater! Het rapport waarschuwt ook voor natuurrampen.

Nederland leverde vorige maand zijn bijdrage voor het VN-rapport in. Het ministerie van LNV, dat het samenstelde, meldt dat ook in Nederland de bedreiging van biodiversiteit doorgaat. Vervuiling neemt weliswaar af, maar veel natuurgebieden raken versnipperd (zoals dus in Culemborg gaat gebeuren als alle plannen aan de Lek doorgaan…!!!)

Het overgrote deel van de 51 Europees belangrijke natuurgebieden in Nederland staat er ongunstig voor, volgens cijfers uit 2004.

Met andere woorden: laten wij als Bewoners aan de Lek ons vooral in blijven zetten voor natuurbehoud en daarmee het veiligstellen van de biodiversiteit in dit gebied. De ganzen, eenden, zilverreigers, kamsalamanders, bosuilen, maar ook het water en de uiterwaarden verdienen het!! Al was het maar voor ons aller welzijn!

MARGRIET HUNFELD