Een korte analyse van mogelijke plannen

Het niet gepresenteerde droombeeld (van de gemeente) of schrikbeeld (voor menig stadsbewoner), waar de Gelderlander van spreekt in het artikel van 15 juli, zou een stevige dijkteruglegging behelzen. Het 'Pikse Boogertje' en de 'Put van Hussen' passeren in het krantenartikel de revue, lokale benamingen waar de niet volledig ingeburgerde Culemborger nog nauwelijks weet van had. Wellicht zal dat snel veranderen als plannen of vérgaande ideeën (plannen zijn er immers nog niet) werkelijk gepresenteerd gaan worden.

Inmiddels leert een korte analyse van binnenkomende informatie het volgende:
Behalve de 'Put van Hussen', zou Ballast van Oord inmiddels eigenaar zijn van de volkstuinen, een flinke lap grond gelegen achter het Bakelbos en tussen de dijk en de Achterweg in. 'Put van Hussen' en volkstuinen samen vormen een langgerekt gebied. Gekeken op de kaart zou over deze percelen inderdaad een flinke dijkteruglegging plaats kunnen vinden. Hiermee zou het door de Gelderlander genoemde probleem van de 'flessenhals', gevormd door de scherpe bocht die de huidige dijk maakt (bij het 'Pikse Boogertje'), opgelost worden.

Tegelijkertijd ook het financieringsprobleem van de overige plannen, betreffende de ontwikkeling van jachthaven en Veerweggebied. Verwezenlijking van dijkteruglegging en het creëren van ruimte voor de rivier in deze mate, tegelijk met de winning van veel grondstoffen door Ballast van Oord en mogelijk nieuwbouw, ergens, zal de benodigde middelen opleveren. Kansen voor het ene gebied, problemen voor het andere.

'De dingen die gevoeliger liggen', waar op de informatieavond naar gevraagd werd, zijn dan onder andere de aantasting van een algemeen beschouwd waardevol en te beschermen gebied, een aantal dijkhuizen die op zijn best gezegd geen 'dijk'huis meer zijn, verdwijnende volkstuinen, een mogelijk verdwijnende hoogstamboomgaard en last but not least, een langdurig en verstorend proces van grondverzet.

Het feit dat op het Bakelbos, volgens planning eind van het jaar onder reconstructie, slechts een deel van het wegdek onder handen wordt genomen, lijkt het idee van dijkteruglegging te bevestigen: het deel van de straat met de toegang tot de volkstuinen wordt nog niet opgeknapt.