Culemborg aan de Lek integraal van tafel

Wat er nu precies gebeurd is blijft ons nu twee weken na de raadsvergadering van 31 maart nog steeds een raadsel.
Maar het plan is van tafel, integraal. Zelfs de VVD trad terug op haar schreden.

Misschien is wat er gebeurd is nog wel het beste samengevat in onderstaand Twitter-berichtje:
@WaardevolClmbrg Culemborg aan de lek #vantafel Bestuurscrisis Culemborg #zanderover 450.000 euro #doordeplee Burgers in onzekerheid #duh Waardevol Clmbrg #!

Een beteuterd college dat zijn keutel introk in een raadsvergadering die voornamelijk gedomineerd werd door een kritische raad.

Waardevol Culemborg heeft zich afgelopen maanden in het zweet gewerkt om de raadsleden van volledige informatie te voorzien. Een hele trits aan documenten zijn doorgeakkerd door de juristen, notarissen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten die Waardevol Culemborg rijk is. Met minutieuze precisie zijn ellenlange documenten doorgespit. En met eindeloos geduld is er gestudeerd op het stadskantoor op documenten die ter inzage moesten gesteld worden volgens de wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De raadsleden zijn gewezen op de gevaren van een PPS, een publiek private samenwerking met een club als Ballast van Oord. Voorbeelden van mislukken van dit soort concies zijn in woord en beeld er bij gehaald om de raadsleden ervan te doordringen dat dit ECHT geen goed plan is. De burgers zijn geïnformeerd met gephotoshopte beelden waardoor INZICHTELIJK werd wat de plannen precies zouden behelzen voor het aanzicht van onze mooie stad. 12000 'schotschriften' zijn er verspreid via Culemborgse Courant waarvan 2000 stuks nabezorgd door ons met de hand. Met dank aan de achterban en newBewoners aan de Lek!

De financien van de gemeente zijn vanaf 2008 nagelopen door ons. Tegelijkertijd meent de provincie ook eens te komen kijken naar het Culemborgs huishoudboekje.

Dit alles bij elkaar en het niet doorgaan van het omwisselbesluit (geld van het Rijk) en wellicht ook nog onderlinge strijd tussen Ballast (zand) en van Oord (bagger) hebben ertoe geleid dat Culemborg aan de Lek gesmoord is in de wieg.

Met heel veel dank aan alle hartstochtelijke burgers die zich ingezet hebben hiervoor.

Waardevol Culemborg* (WaCu) blijft paraat, de werkmaatschappij Bewoners aan de Lek ook.

Wendt u tot ons bij onraad :)

met vriendelijke groeten,
Bewoners aan de Lek

Zie ook :
Culemborg aan de lek op zwart
http://www.culemborgsecourant.nl/page/Nieuws-detail/Culemborg-aan-de-Lek...

* http://www.bewonersaandelek.nl/waardevol-culemborg-opgericht