Culemborg aan de Lek en de verkiezingen

Het wordt spannend in de Culemborgse politiek: verkiezingen naderen en lijsttrekkers roepen om het hardst dat het socialer, veiliger en vitaler moet. Volgens D66 deugt ook de communicatie niet.  
Inderdaad, hoe staat het eigenlijk met de communicatie over “Culemborg aan de Lek”?
 
Het is al een tijd oorverdovend stil rondom dit project met zijn 400 buitendijkse woningen in het Veerweggebied en met zijn “nieuwe” natuur in de verondiepte afgravingen in de uiterwaarden. Verondiept met slib, of wat daarvoor mag doorgaan, dat vanuit ons hele land zal worden verzameld!
Inmiddels hebben de provincies Gelderland en Utrecht, samen met een tweetal ministeries, een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn gepubliceerd.  
Het is een fantastisch boekwerk van 140 pagina’s met veel kaarten en foto’s.
Het is op het internet te vinden onder: www.gelderland.nl/eCache/DEF/9/925.htlm.
 
Hierin wordt heel gedetailleerd beschreven hoe men in het kader van het project Ruimte voor de Rivier met ons waardevolle rivierenlandschap behoort om te gaan!
Een paar citaten: “Het ontstaan van nieuwe zandwinplassen langs de Lek moet voorkomen worden en de schaal van de zandwinning is nu al zo groot geworden, dat het storende elementen in het landschap zijn”.
Maar de gemeente Culemborg dreigt in samenwerking met de ontzander Ballast-Van Oord zowel de Lazaruswaard als de Redichemse Waard rigoureus af te graven en uit te diepen!
En: “Elke stad heeft zijn eigen relatie met de rivier en voorkomen moet worden dat elke nederzetting een Rijn- of Lekboulevard ontwikkelt. Houd het stedelijk gebied aan de rivier compact!”
Echter in “Culemborg aan de Lek” is niets compact. Er komt een langgerekte boulevard vanaf de spoorbrug; met hoogbouw rond bijna de hele haven en binnen de westrand van de Lazaruswaard.
Het door de provincie gewenste behoud van de prachtige doorzichten vanaf de dijk op het rivierlandschap en onze haven gaat daardoor voor altijd verloren.
 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het zicht vanaf de Lek en de Schalkwijkse overkant op het al eeuwenoude en nagenoeg onveranderde silhouet van onze stad.
 
Tenslotte: “Behoud het historische tracé en de kenmerkende vorm van de dijk. Het slingerende tracé van de dijk is getekend door doorbraken, verleggingen en aanpassingen”.
De bijna haakse bocht bij het Pikse Boogerdje is van bijzondere betekenis voor de Culemborgse dijkhistorie. Ooit lag daar de oude veerovergang naar Schalkwijk.
 
De plek wordt ook door de provincie Gelderland als een kernkwaliteit van de Lek beschouwd vanwege het unieke uitzicht op de stad, spoorbrug en rivier!
En wat lijkt er te gaan gebeuren? Een grootschalige en onnodige dijk teruglegging om meer ruimte voor zandwinningen te verkrijgen!
De cultuurhistorische waarde van de oude dijk wordt opgeofferd aan simpel financieel gewin.
 
 
 Ook nieuwsgierig hoe onze plaatselijke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s hierover communiceren?
-CDA vindt dat de “Havendijk” met voorrang herontwikkeld moet worden en “Culemborg aan de Lek” aan de uitbreidingslocaties moet worden toegevoegd.
-D66 noemt het een mooi en ambitieus plan, waarbij essentieel is dat de uitstraling van de stad vanaf de Lek behouden blijft en er geen horizonvervuiling mag ontstaan door moderne appartementencomplexen.
-CU wil het historische stadsbeeld beschermen tegen projectontwikkelaars en buitensporige bouwprojecten.
-GroenLinks vindt dat het plan “Culemborg aan de Lek” een kans verdient, op voorwaarde dat de financiële onderbouwing helder is en natuurontwikkeling en ecologische waarden verbeteren. Milieu en woningbehoefte zijn leidend, maar woningbouw in de uiterwaarden is uiteraard ongewenst.
-SP beschrijft de Lek, de Lekdijk en de uiterwaarden als parels waarvan we allemaal kunnen genieten. Daarop willen wij zuinig zijn.
- En de bedenkers van het plan, PvdA en VVD? … Zij zwijgen voor hun gemak in alle talen!