Culemborg aan de Lek?

Culemborg aan de Lek?

Als een bestuur
zandkorrels als ballast gaat verkopen
en als, als visioen een oord verschijnt,
een korrelvrij gebied, nieuwe natuur die onvervangbaar de oud landschappelijke waarden volledig uitwist dan heeft dat tot gevolg:

Natuur die moet gaan wijken voor geldingsdrang en kort gewin.

Burgers blijft op uw hoede!
Het zand dat Geertzen in uw ogen strooit
zal snel zodra uw zicht weer helder is in klaarheid tonen dat buitendijks omgronden en bebouwen het eigens aan uw Culemborg ontneemt.

Go de Graaf