Bijeenkomst op stadhuis roep meer vragen op

De bijeenkomst in het kader van presentatie van de plannen 'Culemborg aan de Lek' maandagavond 14 juli jl. was vooral verwarrend. De gelukkig grote opkomst van betrokken burgers zorgde in eerste instantie voor lichte paniek bij de organisatie. Haastig werden stoelen bijschoven, maar het overgrote deel van nieuwsgierige burgers stond de hele avond. De deuren moesten open om ons van genoeg verse lucht te voorzien.

Een hele rij gastsprekers werden voorgesteld door Jean Eigeman, die als spreekstalmeester de touwtjes weer redelijk vlot in handen kreeg. Als eerste nam namens de gemeente de heer Wichgers het woord, direct gevolgd door de heer Van der Meer, directeur van Ballast Nedam Grondstoffen, opgevolgd door de heer Gerrits van Royal Haskoning, die een heel redelijk en onafhankelijk verhaal diende te houden over de noodzaak van ruimte voor de rivieren. Als laatste de vertoning van de heer Dekkers, Landschapsarchitect. Vooral de laatste spreker werkte op de lachspieren. Deze heer stond met weinig historische kennis schimpscheutend over 'ons Culemborg' dia's van Enkhuizen te vertonen. In de hoop ons te verleiden tot een boulevard aan de Lek? Telkens verbeterd door Yvonne Jakobs achterin de zaal, die heel wat meer historische feitenkennis over Culemborg bezat. Het verhaal van Ballast stond vooral in het teken van het projectontwikkelen en een honger naar baggeren en zand. De heer Van der Meer deed overigens wel erg zijn best ons te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Er werd als maar gesproken over kansen voor Culemborg en kansen voor ons.
En zo werden we geleid naar het ~onbetaald meedenken~ met de gemeente en de projectontwikkelaar. Wat mot dat mot, maar wat niet mot mot niet!

Er zijn geen concrete plannen gepresenteerd, maar de burgers werden in werkgroepjes uiteengedreven om hun zorgen uit te spreken en mogelijkheden die zij zagen voor dit gebied in te brengen.

Het einde van de avond bestond uit het presenteren van een aantal heel persoonlijke conclusies en de belofte dat we in september weer bijeen zouden komen. Hopelijk weer in grote getale. Er blijven hier echter meer vragen rijzen dan dat er die avond beantwoord zijn.

Update: inmiddels staat er op de pagina Documenten een uitgebreid verslag van de infoavond van 14 juli 2008, gemaakt door A. Moens.